Drobeta-Turnu-Severin

Vineri, 19 Aprilie 2019 00:00

Informare

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA


Având în vedere numărul mare de pescari sportivi care practică pescuitul în fluviul Dunărea sau în apele de frontieră, în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timișoara (județele Mehedinți, Caraș Severin si Timiș) poliţiştii de frontieră informează asupra următoarelor aspecte de natură legislativă:În luna februarie a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.170/2018 Ordinul  privind stabilirea perioadelor de  prohibiţie pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii,  din anul 2019.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 17.04.2019, Centrele judeţene APIA vor efectua plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse în luna februarie, aferent serviciilor prestate în luna Ianuarie 2019. 

Suma totală autorizată la plată este de 2.192.530,08 lei  și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru un număr de 28 solicitanţi care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 15.04 - 31.05.2019 din iniţiativa şi sub îndrumarea Inspecţiei Muncii se va desfăşura la nivel naţional Acţiunea de informare si conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul. 

Obiectivele acestei acţiuni de informare şi conştientizare sunt:

> Îndrumarea entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă  şi unitară  a  prevederilor  legale  privind  ucenicia  la  locul de  muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul.

> Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajatorcare   pot,   potrivit   legii,   să  angajeze  forţă  de   muncă  pe  baza  de  contracte individuale de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contractul de stagiu-anexa la contractul individual de munca, sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-şi asigura forţa de muncă calificată, în funcţie de cerinţele organizaţiei;

> Informarea persoanelor/salariaţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei şi a procesului de formare profesională continua şi respectiv la locul de munca;

> Facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordant cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. 

Grupul „ţintă:

- persoane interesate, cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 26 ani, în obţinerea unei calificări în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual;

- persoane care au împlinit vârsta de 16 ani (cu excepţie 15 ani)  care doresc sa participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităţilor profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe

- viitori absolvenţi de învăţământ superior/absolvenţi de învăţământ superior care au diploma de licenţă sau echivalentă şi, la debutul in profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.

- entităţi care au calitatea de angajator, care sunt interesaţi să-si asigure forţa de muncă calificata, în funcţie de cerinţele proprii sau au calitatea de organizaţie

- gazda pentru programele de internship.

- furnizori de formare profesionala pentru ucenicia la locul de muncă-unităţi/ instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, asociaţii cooperatiste), autorizaţi/acreditaţi pe diverse calificări.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, ITM Mehedinţi va organiza în aceasta perioadă acţiuni de informare care vor viza, în principal:

• punerea in aplicare a legislaţiei incidente;

• modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de internship.

• modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005   privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

• aducerea la cunoştinţă a sancţiunilor contravenţionale pe care inspectorii de muncă le pot aplica pentru încălcarea prevederilor legale.

Ca partener al sistemului de învățământ în ceea ce privește activitatea de informare preventivă a elevilor și cadrelor didactice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi va primi vizita elevilor și preșcolarilor din cadrul unităților de învățământ din județ, care şi-au exprimat dorinţa

Luni 15.04, Muzeul Regiunii Porțile de Fier a început programul bine cunoscut Școala Altfel ce se desfășoară pe tot parcusul săptămânii și la care participă peste 2000 de copii din județele  Mehedinți, Caraș Severin, Timiș și Dolj.