Drobeta-Turnu-Severin

În perioada 01.01.2019–31.03.2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Mehedinți au fost încadrate în muncă 828 persoane, dintre care 278 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 379 au peste 45 de ani, 200 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 151 au între 25 și 35 de ani, iar 98 sunt tineri sub 25 de ani (din care 31 tineri NEETs).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 479 provin din mediul urban, iar 349 persoane sunt din mediul rural.

La sfârșitul lunii martie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți erau înregistrați 7.509 șomeri (din care 3.039 femei), rata șomajului fiind de 7,21%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 7,51%, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,3 pp.

Din totalul de 7.509 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Mehedinți, 1.247 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.262 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.203 șomeri provin din mediul rural și 1.306 din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale (3.650) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Mehedinți (48,61%), urmati de cei cu studii primare (1.619, 21,56%), studii liceale (1.184, 15,77%), studii profesionale (890, 11,85%), studii superioare (114, 1,52%) si studii postliceale (52, 0,69%).
Structura șomerilor pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare (functie de vârsta acestora), se prezintă astfel: 4.221 persoane foarte greu ocupabile, 2.324 greu ocupabile, 209 mediu ocupabile, iar 755 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

art 240419 01

 

Vineri, 19 Aprilie 2019 03:00

Informare

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ TIMIŞOARA


Având în vedere numărul mare de pescari sportivi care practică pescuitul în fluviul Dunărea sau în apele de frontieră, în zona de competenţă a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timișoara (județele Mehedinți, Caraș Severin si Timiș) poliţiştii de frontieră informează asupra următoarelor aspecte de natură legislativă:În luna februarie a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.170/2018 Ordinul  privind stabilirea perioadelor de  prohibiţie pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii,  din anul 2019.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 17.04.2019, Centrele judeţene APIA vor efectua plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse în luna februarie, aferent serviciilor prestate în luna Ianuarie 2019. 

Suma totală autorizată la plată este de 2.192.530,08 lei  și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru un număr de 28 solicitanţi care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 15.04 - 31.05.2019 din iniţiativa şi sub îndrumarea Inspecţiei Muncii se va desfăşura la nivel naţional Acţiunea de informare si conştientizare cu privire la respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul. 

Obiectivele acestei acţiuni de informare şi conştientizare sunt:

> Îndrumarea entităţilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corectă  şi unitară  a  prevederilor  legale  privind  ucenicia  la  locul de  muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul.

> Creşterea gradului de conştientizare a entităţilor care au calitatea de angajatorcare   pot,   potrivit   legii,   să  angajeze  forţă  de   muncă  pe  baza  de  contracte individuale de muncă, inclusiv contract de ucenicie, contractul de stagiu-anexa la contractul individual de munca, sau de a utiliza interni în baza contractului de internship, pentru a-şi asigura forţa de muncă calificată, în funcţie de cerinţele organizaţiei;

> Informarea persoanelor/salariaţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei şi a procesului de formare profesională continua şi respectiv la locul de munca;

> Facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordant cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii. 

Grupul „ţintă:

- persoane interesate, cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 26 ani, în obţinerea unei calificări în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv dual;

- persoane care au împlinit vârsta de 16 ani (cu excepţie 15 ani)  care doresc sa participe la programe de internship în scopul dezvoltării abilităţilor profesionale din domeniul în care se organizează aceste programe

- viitori absolvenţi de învăţământ superior/absolvenţi de învăţământ superior care au diploma de licenţă sau echivalentă şi, la debutul in profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.

- entităţi care au calitatea de angajator, care sunt interesaţi să-si asigure forţa de muncă calificata, în funcţie de cerinţele proprii sau au calitatea de organizaţie

- gazda pentru programele de internship.

- furnizori de formare profesionala pentru ucenicia la locul de muncă-unităţi/ instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, asociaţii cooperatiste), autorizaţi/acreditaţi pe diverse calificări.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, ITM Mehedinţi va organiza în aceasta perioadă acţiuni de informare care vor viza, în principal:

• punerea in aplicare a legislaţiei incidente;

• modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de internship.

• modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului de ucenicie în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005   privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

• aducerea la cunoştinţă a sancţiunilor contravenţionale pe care inspectorii de muncă le pot aplica pentru încălcarea prevederilor legale.

Ca partener al sistemului de învățământ în ceea ce privește activitatea de informare preventivă a elevilor și cadrelor didactice, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi va primi vizita elevilor și preșcolarilor din cadrul unităților de învățământ din județ, care şi-au exprimat dorinţa

Luni 15.04, Muzeul Regiunii Porțile de Fier a început programul bine cunoscut Școala Altfel ce se desfășoară pe tot parcusul săptămânii și la care participă peste 2000 de copii din județele  Mehedinți, Caraș Severin, Timiș și Dolj.

Pagina 2 din 2