Miercuri, 13 Martie 2019 02:00

Acţiunii de verificare pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În perioada 11.03.2019 – 15.03.2019, la iniţiativa Inspecţiei Muncii se desfăşoară “Acţiunii de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime  pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat

 I. OBIECTIVE

a. Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătaţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat;

b. Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării  activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;

c. Colectarea şi centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat. 

II. MOTIVAREA ACŢIUNIIDeşi exploziile şi incendiile nu constituie cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă, consecinţele acestora sunt dramatice în ceea ce priveşte pierderile de vieţi omeneşti şi prejudiciile economice. Necesitatea de a reduce frecvenţa producerii exploziilor şi a incendiilor instantanee la locul de muncă se explică prin considerente atât umanitare cât şi economice şi a condus la adoptarea de către Parlamentul European şi de către Consiliu a Directivei ATEX 99/92/CE. Considerentele umanitare sunt evidente, deoarece exploziile şi incendiile pot provoca răniri extrem de grave şi decese, iar consecinţele economice reies din studiile consacrate costurilor reale ale accidentelor, care pot afecta considerabil profiturile întreprinderilor.Gazele petroliere lichefiate (GPL) sunt hidrocarburi volatile, care în limitele de temperatura de la -40 ̊C până la 40 ̊C, respectiv la presiuni de 0,2 atmosfere până la 15 atmosfere se găsesc în stare lichefiata. Evaporarea acestui produs antrenează formarea de volume apreciabile de gaze, capabile să formeze cu aerul amestecuri explozive. Totodată, vaporii rezultaţi sunt mai grei decât aerul, acumulându-se în zonele cele mai joase ale încăperilor. De asemenea, pericolul este mare în cazul incendiilor, când rezervoarele sau recipientele cu gaz lichefiat sunt supuse, unei creşteri permanente a temperaturii. Când temperatura creste, gazul lichefiat se dilată; creşterea presiunii din recipient este de 7-8 atmosfere pentru fiecare grad de creştere a temperaturii. Ca urmare a compresibilităţii reduse a gazului lichefiat şi a capacităţii elastice de dilatare, de asemenea mica, a pereţilor rezervoarelor şi recipientelor, acestea explodează.                                                

Produsul  este  clasificat  periculos în conformitate cu Regulamentul  1272/2008 (CLP):

Gaze inflamabile cat 1

H220 Gaze extreme de inflamabile

Gaze lichefiate/Gaze comprimate

H280 –Contine gaz sub presiune-poate exploda daca este încălzit

Pericole pentru sănătate

Gazul  petrolier  lichefiat  cu  conţinut  mai  mic  de  0.1  %  de benzen sau  1,3 butadienă, cu mai puţin de 0.5% hidrogen sulfurat şi mai puţin de 0.3% monoxid de carbon, nu este clasificat periculos pentru sănătate.GPL cu continut de 1,3 Butadiena >0.1%, este clasificat ca periculos pentru sănătate, după cum urmează:

Mutagen cat 1 B

Poate  provoca  anomalii  genetice  

Canc cat 1BH350

Poate  provoca  cancer  

Proprietăţi fizico-chimice

Gaz extrem de inflamabil; poate forma amestecuri explozive impreună cu aerul în domeniul  1.8-15%;  Gaz  lichefiat.  Gaz,  în  condiţii  normale  de  presiune  şi temperatură (20° C, 1013 hPa), fără culoare, fără miros.

Etichetarea se realizeaza in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

Citit 104 ori