Publicitate

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORȘOVA, organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea   functiei publice vacante de politist local  clasa III  grad profesional superior  din cadrul Serviciului Public de Politie Locala a municipiului Orsova,  fără personalitate juridică.Concursul se desfășoară la sediul Primăriei municipiului Orșova, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 20, județul Mehedinți,  în data de 25.02.2019  ora 10,00 proba scrisă și interviu într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54  din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, Condiții  specifice:     

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;

- vechime  în munca pe studii medii absolvite cu diploma de bacaluareat  necesara  exercitării funcţiei publice: minim 7  ani; -

aviz psihologic de port arma eliberat de un psiholog atestat de catre Colegiul Psihologilor din Romania;

-permis de conducere  categoria B - disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii

Dosarele  de inscriere  la concurs  se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial Partea III-a, la sediul Primariei municipiului Orsova B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 20, judetul Mehedinti si trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 49  din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la locul de desfăşurare a concursului şi pe pagina de internet: www.primariaorsova.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei municipiului Orsova,  persoana de contact Alexa Simona, consilier - Compartiment Resurse Umane si la telefon nr. 0372765053; fax 025361337 e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Consiliul Baroului Mehedinti, în temeiul art.53 alin.1,2 din Legea Nr.51/ 1995 şi a art.67 alin.1,3 din Statutul profesiei de avocat convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI MEHEDINȚI

 În data de 14 FEB 2019, ora 12:00, iar în cazul neîntrunirii cvorumului, se convoacă în data de : 22 FEB 2019, ora 1500

Adunarea va avea loc la BAROUL MEHEDINȚI, din Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol I nr.14, Jud Mehedinți. cu următoarea:
ORDINE DE ZI

1        Prezentarea dării de seamă privind veniturile și cheltuielile pe anul 2018, atât la Barou cât și la Filiala C.A;

2        Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2018, atât la Barou cât și la Filiala C.A;

3        Descarcarea de gestiune pe anul 2018, atât la Barou cât și la Filiala C.A;

4        Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe 2018, atât la Barou cât și la Filiala C.A;

5        Aprobarea proiectului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, atât la Barou cât și la Filiala C.A;

6        Alegerea delegaților la Congresul Avocaților din 2019;

7        Diverse