Publicitate

OTE

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamentul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Codul BVB si Calendarul financiar pe anul 2020, conducerea societatii Santierul Naval Orsova SA informează acționarii și investitorii că datele privind RAPORTUL SEMESTRIAL, aferent perioadei 01.01.2020 - 30.06.2020, neauditate, vor fi publicate pe website-ul societăţii: www.snorsova.ro si devin disponibile tuturor celor interesaţi începând cu data de 14.08.2020, ora 8.

Transmiterea electronică a Raportului semestrial către Bursa de Valori Bucuresti și Autoritatea de Supraveghere se va efectua la aceeași dată și oră.

De asemenea, Raportul Semestrial este disponibil, spre consultare, sau se poate obţine în scris, la cerere, la sediul societăţii din Municipiul Orşova, strada Tufări, nr.4, Jud. Mehedinţi, începând cu aceeși dată/oră.

13 august 2020

Director general,                         Director economic,
Ing. Mircea Sperdea                   Ec. Marilena Visescu