Publicitate

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

22 NOIEMBRIE 2019

 

09:00 - 17:00
Balta Verde
LEA JT Balta Verde 2 - Circuitul 5

10:00 - 18:00
Drobeta Turnu Severin PTCZ 137 - strada Alion blocul C1 scara 1

10:00 - 18:00
Drobeta Turnu Severin
PTCZ 254 - strada Anghel Saligny bloc3, scara 1

09:00 - 17:00
Godeanu
PTA Godeanu, PTA Șiroca 1, PTA Șiroca 2

09:00 - 17:00
Balta
PTA Sfodea

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa .

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 intrarea în posturile de transformare;

 urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;

 înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Mehedinți pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;

 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

macheta posta WEB

scpexpert 131119

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamentul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Codul BVB si Calendarul financiar pe anul 2019, conducerea S.C. Santierul Naval Orsova SA informează acționarii și investitorii că datele privind RAPORTUL TRIMESTRIAL, aferent perioadei 01.01.2019 - 30.09.2019, neauditate, vor fi publicate pe website-ul societăţii: www.snorsova.ro si devin disponibile tuturor celor interesaţi începând cu data de 14.11.2019, ora 8.
Transmiterea electronică a Raportului trimestrial către Bursa de Valori Bucuresti și Autoritatea de Supraveghere se va efectua la aceeași dată și oră.
De asemenea, Raportul Trimestrial este disponibil, spre consultare, sau se poate obţine în scris, la cerere, la sediul societăţii din Municipiul Orşova, strada Tufări, nr.4, Jud. Mehedinţi, începând cu aceeși dată/oră.

13 noiembrie 2019

Director general, Director economic,

ote