Publicitate

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

27 MAI 2019

10:00 - 18:00             Pristol             PTA SRPA 1 Pristol

09:00 - 12:00             Gruia               PTA Balizaj

 

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa .

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 intrarea în posturile de transformare;

 urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;

 înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Mehedinți pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;

 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

posta romana add

1.Informatii generale privind concedentul
Oras Baia de Arama , str. Tudor Vladimirescu, nr.23, judetul Mehedinti, cod fiscal 4675450, tel/fax: 0252/381473, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact: Drind Nicoleta Loredana, tel: 0252/381473.
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii
Orasul Baia de Arama intentioneaza concesionarea prin licitatie publica a pajistilor proprietate publica a orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti , documentatia de atribuire a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Locala al orasului Baia de Arama nr.39/18.04.2019, pentru care a fost intocmit amenajamentul pastoral dupa cum urmeaza:

art 180519 10

3. Informatii generale privind documentatia de atribuire
De la sediul Primariei Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu , nr.23, Judetul Mehedinti.
3.1 Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
Documentele se pot ridica la cerere de catre potentialii ofertanti de la sediul Primariei orasului Baia de Arama cu sediul in oras Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu , nr.23, Judetul Mehedinti.
3.2 Denumirea si adresa compartimentetului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire este:
Compartimentul ACHIZITII PUBLICE din cadrul Primariei Baia de Arama, oras Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu , nr.23, Judetul Mehedinti.
3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006
Contravaloarea documentatiei de atribuire este de 50 de lei si poate fi achitata in numerar la caseria Primariei orasului Baia de Arama.
3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 31.05.2019 ora 1600
4. Informatii privind ofertele
Conform documentatiei de atribuire, informatiile se pot obtine de la sediul Primariei orasului Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu , nr.23, Judetul Mehedinti.
4.1 Data limita de depunere a ofertelor: 05.06.2019 ora 1600
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele
Primaria orasului Baia de Arama cu sediul in oras Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu , nr.23, Judetul Mehedinti.
4.3 Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original.
5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor
Primaria orasului Baia de Arama cu sediul in oras Baia de Arama, str. Tudor Vladimirescu , nr.23, Judetul Mehedinti, in data de 06.06.2019 ora 1200.
6. Denumirea, adresa,numarul de telefon si sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei
Tribunalul Mehedinti, bulevardul Carol I, nr.14, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, telefon: 0252/208245, fax: 0252/314666 si e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
7.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 17.05.2019