Publicitate

OTE

Calendar concurs

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin în perioada: 13.11.2020 - 18.12.2020 şi constă în susţinerea a două probe: 

            - Proba scrisă  în data de 08.12.2020, ora 10:00;

             - Interviul  în  data  de 14.12.2020, ora 10:00.

        Calendarul de desfăşurare a concursului:

             - dosarele de concurs se depun din data de 13.11.2020, ora 08:00 până în data de 26.11.2020, ora 16:30;

           - selecţia dosarelor se va face până în data de 02.12.2020, ora 16:30;

           - afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face în data de 03.12.2020, ora 16:30;

      - contestaţiile se pot depune până în data de 04.12.2020, ora 14:00;

          - soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 07.12.2020, ora 14:00;

          - afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la selecţia dosarelor  se face  în data de 07.12.2020, ora 14:00;

           - proba scrisă are loc în data de 08.12.2020, ora 10:00 la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin;

         - afişarea rezultatelor la proba scrisă 09.12.2020, ora 14:00;

         - contestaţiile pentru rezultatul la proba scrisă se pot depune până în data 10.12.2020, ora 14:00;

         - soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 11.12.2020, ora 14:00;

         - afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la proba scrisă se face  în data de 11.12.2020, ora 14:00;

          - interviul are loc în data de 14.12.2020, ora 10:00, la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin;

         - afişarea rezultatelor la interviu 15.12.2020, ora 14:00;

         - contestaţiile pentru rezultatul la interviu se pot depune până în data de 16.12.2020, ora 14.00;

         - soluţionarea contestaţiilor se va face până în data de 17.12.2020, ora 14:00;

         - afişarea rezultatului contestaţiei depuse pentru rezultatul la interviu se face  în data de 17.12.2020, ora 14:00;

         - comunicarea rezultatelor finale 18.12.2020, ora 14:00.

MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie în regim contractual, vacantă, de Paznic, din cadrul Secției Muzeul de Artă, a Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.

       

Condiţii specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau Certificat de calificare și foaie matricolă sau documente şi alte acte care să ateste nivelul studiilor;

- Certificat de calificare profesională, cu calificarea ” agent de securitate ”;

- vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei – minim 3 ani;

- declarație pe propria răspundere că în ultimele 14 zile nu a fost testat pozitiv, nu a venit în contact cu persoane testate pozitiv și nu se află în evidența D.S.P., pentru nici una din situațiile enumerate anterior.

  

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin în perioada: 13.11.2020 - 18.12.2020 şi constă în susţinerea a două probe: 

- Proba scrisă  în data de 08.12.2020, ora 10:00;

- Interviul  în  data  de 14.12.2020, ora 10:00.

Dosarele de concurs se depun până în data de 26.11.2020, ora 16:30;               

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin, telefon 0252 – 312177.

In conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamentul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Codul BVB si Calendarul financiar pe anul 2020, conducerea societatii Santierul Naval Orsova SA informează acționarii și investitorii că datele privind RAPORTUL TRIMESTRIAL, aferent perioadei 01.01.2020 - 30.09.2020, neauditate, vor fi publicate pe website-ul societăţii: www.snorsova.ro  si devin disponibile tuturor celor interesaţi începând cu data de 13.11.2020, ora 8.

Transmiterea electronică a Raportului trimestrial către Bursa de Valori Bucuresti și Autoritatea de Supraveghere se va efectua la aceeași dată și oră.

De asemenea, Raportul Trimestrial este disponibil, spre consultare, sau se poate obţine în scris, la cerere, la sediul societăţii din Municipiul Orşova, strada Tufări, nr.4, Jud. Mehedinţi, începând cu aceeși dată/oră. 

12 Noiembrie 2020

Director general,               Director economic,

Ing. Mircea Sperdea Ec. Marilena Visescu

             MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie în regim contractual, vacantă, de Muncitor calificat, Treapta I, din cadrul Serviciului Financiar Contabil, Resurse - Umane Administrativ, al Muzeului Regiunii Porţilor de Fier.

     

Condiţii specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau Certificat de calificare și foaie matricolă sau documente şi alte acte care să ateste nivelul studiilor;

- vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei – minim 9 ani şi 6 luni;

- declarație pe propria răspundere că în ultimele 14 zile nu a fost testat pozitiv, nu a venit în contact cu persoane testate pozitiv și nu se află în evidența D.S.P., pentru nici una din situațiile enumerate anterior.

Concursul se organizează la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin în perioada: 13.11.2020 - 18.12.2020 şi constă în susţinerea a două probe: 

- Proba scrisă  în data de 08.12.2020, ora 10:00;

- Interviul  în  data  de 14.12.2020, ora 10:00.

Dosarele de concurs se depun până în data de 26.11.2020, ora 16:30;               

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, strada Independenţei, nr. 2, din Drobeta Turnu Severin, telefon 0252 – 312177.