Publicitate

OTE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în perioada 08 mai - 23 mai 2021, pe raza Ocolului Silvic Vânju Mare, în trupul de pădure Fulga, va avea loc combaterea avio-chimică pe suprafața de 923 ha, împotriva insectei defoliatoare Lymantria dispar ( omida păroasă a stejarului). 

Trupul de pădure Fulga se află pe D.N. 56 A Dr. Tr. Severin – Calafat, la circa 7,5 km de loc. Vânju Mare, în direcția Calafat, între localitățile: Bucura, Nicolae Bălcescu, Valea  Anilor și Corlățel. 

Se va folosi insecticidul DIMILIN 48 SC, substanță activă: diflubenzuron 480 g / litru, S.C.- 

suspensie concentrată, în doza de 0,075 l / ha, prin stropiri ultrafine cu 2,5 l / ha soluţie. 

Acesta este un insecticid omologat pentru silvicultură și este selectiv față de entomofauna utilă. 

Menționăm faptul că în anii trecuți ( 2004-2005 și 2014 ) s-au mai efectuat astfel de tratamente avio-chimice, cu aceeași substanță, în trupuri de pădure de pe raza D.S. Mehedinți, cu rezultate foarte bune și fără efecte negative asupra entomofaunei.

Combaterea avio-chimică se va efectua cu o firmă specializată în pulverizări avio. Prestatorul va prezenta autorizația de prestări servicii cu produse de protecție a plantelor 

din grupele de toxicitate III-IV (Xn şi Xi), emisă de Unitatea Fitosanitară.

Anunţăm pe aceasta cale pe deţinătorii de familii de albine sau crescătorii de viermi de mătase  pentru a-şi lua măsuri de evacuare şi protecţie a materialului biologic din raza O.S. Vânju Mare.

Pentru eventuale clarificări, puteți contacta la telefon pe ing. Alin Mișa- 0740 / 228.234.