Sâmbătă, 13 Aprilie 2019 03:00

Ordinul de Protecție

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

art 06.04.2019 06Întrucât violența în societate și în familie a luat proporții alarmante în ultimii ani, legiuitorul a înțeles să acționeze ferm împotriva celor care agresează membrii familiei, prin instituirea unor măsuri ferme și rapide, de natură să protejeze victimele unor astfel de agresiuni. Astfel, la art. 4 din Legea 217/2003, modificată prin Legea 174/2018, violența domestică se manifestă sub următoarele forme: violenţa fizică, violenţa verbală, violenţa psihologică, violenţa sexuală, violenţa economică, violenţa socială, violenţa spirituală. Legiuitorul a explicat în norme, definiția fiecărei forme de violență, însă din considerente de spațiu doar le vom enumera.

Cu titlu de noutate subliniem că prin legea nr. 174/21.07.2018, legiuitorul prin art. 221 a dat prerogativă organelor de poliție de a emite un ordin de protecție provizoriu, atunci când aceștia constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc.Astfel, persoana care este victima unor violențe manifestate în formele mai sus indicate, poate sesizat organele de poliție, care pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei, au dreptul să efectueze o anchetă pentru a obține probe.

În cazul în care se confirmă violențele sesizate și există un risc iminent pentru partea vătămată, polițistul poate emite un ordin provizoriu de protecție, pentru o perioadă de 5 zile, prin care acesta poate  lua următoarele măsuri față de agresor: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună; obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.

Dacă agresorul este evacuat din locuința sa, lucrătorul de poliție va informa și orienta persoana evacuată de posibilitatea de a locui într-un centru pentru persoane fără adăpost. Din momentul emiterii ordinului provizoriu, încălcarea măsurilor dispuse de către agresor, reprezintă infracțiune.

După emiterea ordinului provizoriu de protecție, în termen de 24 de ore, acesta este înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria pentru confirmare de către procurorul competent, care trebuie să dispună in termen de 48 de ore.Dacă procurorul îl confirmă, împreună cu toate documentele, acesta îl înaintează judecătoriei împreună cu o cerere pentru a emite ordinul de protecție. Durata măsurilor dispuse, se prelungește de drept pe toată durata procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecție.

Din momentul comunicării ordinului de protecție provizoriu, de către lucrătorul de poliție, partea interesată poate să îl conteste în termen de 48 de ore, la judecătoria competentă.În cazul în care, urmare a sesizării poliției cu privire la existența unor violențe, precum cele indicate mai sus, aceștia consideră că nu sun elemente de a fi emis un ordin de protecție provizoriu, victima agresiunii poate să sesizeze direct judecătoria de la domiciliul acesteia, căreia să îi solicite emiterea unui ordin de protecție.

Este de subliniat faptul că, reușita unui astfel de demers judiciar, impune existența unor mijloace de probă de natură să dovedească violențele mai sus indicate, întrucât în lipsa acestora, demersul judiciar poate fi respins. Astfel, existența violențelor fizice, poate fi dovedită cu un certificat medico-legal sau acte medicale din care să rezulte leziunile. Celelalte forme de violență, pot fi dovedite cu martori, care se prezintă la primul termen de judecată.

Investirea instanței, se face printr-o cerere. De regulă un model al acesteia se poate descărca și de pe google, în situația în care situația economică a victimei nu permite angajarea unui avocat. continuare săpt.viitoare

Mai multe informații: 0745/650 176

 

Citit 292 ori Ultima modificare Joi, 25 Aprilie 2019 23:02
Mai multe din această categorie: « Acțiunea revocatorie Ordinul de Protecție »