Sâmbătă, 18 Mai 2019 03:00

18-19.05.2019

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Rezolvarea exercițiului de la lecția 25
1.Go through the park !
2.Look across the street !
3.You need to go down the steps !
4.She climbs up the tree.

Lesson 25: „The Present Continuous Tense” =Prezentul continuu.

 

art 180519 06The Present Continuos Tense expresses an action which started before the present moment,which is in progress at the moment of speaking ;it also expresses a temporary action or an arrangament in the near future.
Prezentul continuu exprimă o acțiune care a început înainte de momentul prezent,care este în progres în momentul vorbirii;exprimă de asemenea o acțiune temporară sau un aranjament pentru viitorul apropiat.
Form:
Affirmative
Subiect+to be(am,is,are)+verb+ing
e.g.I am speaking=Eu vorbesc.
You are speaking=Tu vorbești.
He is speaking=El vorbește
She is speaking=Ea vorbește.
It is speaking=El/ea vorbește.
We are speaking=Noi vorbim.
You are speaking=Voi vorbiți.
They are speaking=Ei/ele vorbesc.
Interrogative
To be(am,is,are)+Subiect+verb+ing.
e.g.Am I speaking ?=Vorbesc eu ?
Are you speaking ?=Vorbești tu ?
Is he/she/it speaking ?+Vorbește el /ea ?
Are we speaking ?=Vorbim noi ?
Are you speaking ?=Vorbiți voi ?
Are they speaking ?=Vorbesc ei/ele ?
Negative:
Subiect+to be(am,is,are)+NOT+verb+ing
e.g.I am not speaking=Eu nu vorbesc
You are not speaking=Tu nu vorbești
He/She/It is not speaking=El/ea nu vorbește.
We are not speaking=Noi nu vorbim.
You are not speaking=Voi nu vorbiți
They are not speaking=Ei/ele nu vorbesc.
Time expressions used with Present Continuous(Expresii de timp folosite cu prezentul continuu):
-now=acum;today=astăzi;this week/month/year...=această săptămână/lună/an.
tonight=deseară;at the moment=în acest moment;Be quiet!=Fii cuminte !;Be careful !=Fii atent !
Exercise:Put the verbs in the brackets into Present Continuous Tense:
1.Kate ...............(to work)today.
2..........you.........(to read)now ?
3.He.............(not to sleep)tonight.
4.We..........(to sing)this week.
5............she ..........(to sleep)now ?

 

Citit 5407 ori
Mai multe din această categorie: « 11-12.05.2019