Sâmbătă, 23 Februarie 2019 02:00

Contestația la executare

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În cele ce urmează, în mod cu totul sintetic, vom explica această instituție juridică, care este la îndemâna unor categorii de persoane care au calitatea de debitori și care se pot prevala de această acțiune, prin care pot obține chiar anularea, în anumite condiții, a titlului executoriu de care se prevalează creditorul. Așa cum s-a statuat în doctrina de specialitate, contestația la executare este un mijloc procedural special,  prin care persoana interesată sau care a fost vătămată printr-o executare silită, realizată de către un executor judecătoresc, poate obţine desfiinţarea actelor de executare, a altor măsuri ocazionate de îndeplinirea procedurii execuţionale ori, uneori, anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu, sau după caz chiar îndreptarea său lămurirea, întinderea sau aplicarea titlului executoriu.De regulă, titlurile executorii sunt hotărârile judecătorești, hotărârile arbitrale, actele autentice notariale, contractele de credit bancare, alte titluri executorii prevăzute în legi speciale, etc..Potrivit art. 663 CPC, executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, la cererea creditorului, care se depune la un executor judecătoresc din raza Curții de Apel în care locuiește debitorul, însoțită de titlul executoriu în original. Prin art. 712 CPC, legiuitorul a statuat că, se poate face contestaţie împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare, de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executarea silită, precum și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, dar şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege. Pentru a uzita de acest mijloc procesual, de regulă debitorul este somat de către executor să îndeplinească o obligație. Din momentul primirii somației sau notificării, debitorul are la dispoziție un termen de 15 zile, pentru a contesta actul de executare silită. Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină datele prevăzute de art. 194 CPC, după care se depune la Judecătoria de la domiciliul debitorului. Prin contestația formulată, se poate contesta titlul executoriu, sumele executate silit, onorariile percepute de executor sau celelalte cheltuieli stabilite prin încheiere în sarcina debitorului.Deși tema propusă este destul de complexă, în esență demersul urmărit prin prezentul articol, privește numai acele situații în care debitorul este executat silit pentru credite bancare foarte vechi, care au fost cesionate către diverse societăți de recuperare, precum Secapital, Kruk, Coface, Suport Collect, TONESCU FINANCE , Kredyt Inkaso Portofolio Invesments, etc., iar acestea procedează la executarea silită.Cele mai multe contracte de credit sunt încheiate in anii 2006-2011, pentru care executarea silită s-a început prin anul 2016, iar debitorul a primit somații în 2018 sau 2019.În practică aceste firme de recuperare, au cumpărat în bloc creanțe la prețuri foarte mici, pe care le execută pentru sume mai mari, dar în multe cazuri nu pot fi justificate, motiv pentru care contestația la executare este singurul mijloc pentru debitor să se apere.De regulă aceste firme de recuperare, cunosc că în anumite cazuri, sumele pe care vor să le obțină sunt prescrise, situație în care prin diferite forme de intimidare, încearcă să obțină o plată, cât de mică de la debitor, astfel încât să întrerupă termenul de prescripție.În condițiile în care, de la ultima plată efectuată la bancă sau la firma de recuperare, a trecut mai mult de 3 ani, debitorul poate invoca în cadrul contestației la executare, prescripția dreptului de a cere executarea silită.În cazul creditelor bancare, momentul de la care curge termenul de prescripţie este cel mai adesea, cel în care întregul credit e declarat scadent anticipat de către bancă, pentru neplata ratelor. Dacă s-au efectuat plăți după momentul în care banca a declarat creditul scadent anticipat, termenul de prescripţie a fost întrerupt și a început să curgă un nou termen de acelaşi fel (de 3 ani).Acest aspect este esențial, deoarece dacă este incidentă prescripția prevăzută de art. 706 CPC, debitorul poate obține anularea tuturor actelor de executare silită și exonerarea de la plata sumelor pretinse de creditor, care de foarte multe ori, sunt destul de mari, raportat la situația debitorului, pensionar, șomer, etc.Datorită particularităților fiecărei situații cu care se poate confrunta un debitor, la un moment dat, apelarea la un avocat este esențială, deoarece există șanse reale de anulare a executării silite sau după caz de stabilire a sumelor datorate și calculate corect.

Citit 527 ori Ultima modificare Sâmbătă, 02 Martie 2019 02:42