Sâmbătă, 11 Mai 2019 03:00

REVIZUIREA

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

art 06.04.2019 06

Revizuirea în actuala configurație juridică, este o cale extraordinara de atac, de retractare (cu excepția motivului de revizuire, reglementat de art. 509, alin. 1, pct. 8 NCPC) si ne suspensivă de executare (potrivit art. 512 NCPC).
Prin acest mijloc procedural, legiuitorul a înțeles să asigure un remediu procesual, în acele cazuri în care unele hotărâri judecătorești definitive, sunt viciate în substanța sa.
Precum rezultă expres din art. 509 alin. 1 CPC, revizuirea se poate solicita doar atunci când se evocă fondul, respectiv partea interesată, critică o hotărâre definitivă, privitoare asupra unor chestiuni de fond.
Așadar atunci când o instanță se pronunță asupra fondului, care poate fi atât prima instanță, cât și instanța de apel, sau după caz cea de recurs, dacă casând o hotărâre a evocat fondul, partea poate uzita de această cale de atac extraordinară, dacă se încadrează în cazurile expres prevăzute de lege.
Potrivit art. 509 alin. 2 CPC, pot fi atacate cu revizuire , fără a evoca fondul cauzei, în situațiile prevăzute la pct. 3 (numai în ipoteza judecătorului), pct. 4 și pct. 7-10.
Legiuitorul a stabilit expres la art. 509 alin. 1, pct. 1-11 NCPC, cazurile în care se poate face revizuire:
1. instanța de judecata s-a pronunțat asupra unor lucruri ce nu s-au cerut sau nu s-a pronunțat asupra unui lucru cerut ori a dat mai mult decât s-a cerut;
2. când obiectul pricinii nu se afla in ființa;
3. un judecător, martor sau expert, ce au luat parte la judecata, a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune privitoare la pricina sau daca hotărârea s-a dat in temeiul unui înscris declarat fals in cursul ori in urma judecații, când aceste împrejurări au influențat soluția pronunțata in cauza;
4. daca un judecător a fost sancționat disciplinar definitiv privind exercitarea funcției cu rea-credința sau grava neglijenta, daca aceste împrejurări au condus la influențarea soluției pronunțate;
5. după pronunțarea hotărârii au fost descoperite înscrisuri doveditoare, reținute de partea adversa ori care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința parților;
6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schimbat hotărârea unei instanțe, pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se solicita;
7. statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii si cei puși sub interdicție judecătorească ori cei puși sub curatela nu au fost apărați deloc sau au fost apărați cu viclenie de cei însărcinați sa-i apere;
8. exista hotărâri definitive potrivnice, pronunțate de instanțe de același grad ori de grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;
9. partea a fost împiedicata sa se înfățișeze la judecata si sa înștiințeze instanța referitor la aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voința sa;
10. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale, datorata unei hotărâri judecătorești, iar consecințele grave ale respectivei încălcări continua sa se producă;
11. după ce hotărârea a devenit definitiva, Curtea Constituționala s-a pronunțat asupra excepției invocate in acea cauza, declarând neconstituționala prevederea ce a făcut obiectul respectivei excepții.
Pentru reușita acestei acțiuni, este imperativ ca, acțiunea promovată să se încadreze într-unul din cazurile indicate mai sus, avându-se în vedere practica judiciară și doctrina existentă cu privire la fiecare caz în parte.
Cererea de revizuire se introduce la instanța care s-a pronunțat asupra fondului cauzei, iar în cazul existenței unor hotărâri potrivnice la instanța mai mare în grad față de instanța care a pronunțat prima hotărâre, situație în care poate fi competent Tribunalul, Curtea de Apel sau poate chiar ICCJ.
Termenul de exercitare a cererii de revizuire este de o lună, acesta urmând să se calculeze diferențiat de la caz la caz, astfel cum prevede expres art. 511 CPC.
Procedura de soluționare a cererii de revizuire, este reglementată de art. 513 CPC, aceasta fiind limitată la admisibilitatea sa, în raport de cazul de revizuire invocat și faptele pe care se întemeiază. Instanța poate respinge cererea ca inadmisibilă, dacă nu se încadrează în cazurile prevăzute de art. 509 CPC. În cazul în care se admite cererea , instanța poate schimba în tot sau în parte hotărârea atacată, iar dacă există hotărâri potrivnice, o va anula pe ultima.
În condițiile în care, hotărârea judecătorească este un rezultat al omului, care este supus greșelii, iar în practică erorile judiciare sunt din ce în ce mai multe, acest mijloc procesual este menit să repare hotărârile judecătorești viciate în substanța lor, însă în practică, cazurile de admitere, sunt foarte rare, cu toate că există cazuri în care unele hotărâri sunt vădit viciate în substanța lor.
Potrivit art. 26 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, cererea de revizuire este supusă unei taxe de timbru judiciar de 100 lei, pentru fiecare caz de revizuire invocat.

Pentru mai multe informații: 070745/650176

Citit 283 ori Ultima modificare Sâmbătă, 18 Mai 2019 01:49