Miercuri, 20 Mai 2020 00:00

Modificări la Titularizare 2020

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Probele orale eliminatorii de la examenul de titularizare se pot organiza şi în sistem online, arată un proiect pentru modificarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020 – 2021 aprobată prin OMEC nr. 5259/2019, care se va discuta luni cu profesorii, părinții și elevii, obținut de StiriEdu.ro.

Documentul prevede că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă. Ministerul Educației propune eliminarea condiției ca la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului.

De asemenea, pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Concursul naţional constă în probă scrisă în profilul postului didactic solicitat, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației şi cercetării. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie asigură, la cererea candidaţilor, traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale.
Profesorul angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul naţional, sesiunea 2020 şi obţine minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă susţinută în specialitatea postului didactic/catedrei pe care este angajat poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condiţiile în care consiliul de administraţie/consiliile de administraţie al/ale unităţilor de învăţământ confirmă, prin adresă scrisă, că postul didactic/catedra respectiv(ă) are o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani şcolari şi poate fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul naţional de către candidat.

Înscrierile la etapele de mobilitate prevăzute în Metodologie se pot realiza şi în sistem online, iar ședințele de repartizare se pot organiza şi desfăşura şi în mediul online, conform procedurilor stabilite la nivelul inspectoratelor şcolare, pe care le comunică persoanelor interesate.

Documentul prevede că profesorii angajați cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau clase/grupe speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii moderne/minorităţii în care urmează să se facă predarea.

Fac excepţie cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba modernă/minorităţii în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba modernă/minorităţii în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice titulare care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare sau prin detaşare la cerere, conform prezentei Metodologii.

Profesorii cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum şi cadrele didactice titulare care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităţilor naţionale şi care solicită completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul la cerere sau prin schimb de posturi, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susţin proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române.

Citit 138 ori

citeste ziarul

mica publicitate

cel mai harnic prmar

cel mai harnic viitor prmar

editia de weekend

filme spirituale

media button

datina email add

Vremea pe 3 zile

Statistici

Afișări articole
141089

Autentificare